Hjem

nsterbrydning

- en metode til forandring

Sæt fokus på relationer og sprog

- OG SKAB RESULTATER!

Mønsterbrydning sætter fokus på relationer, daglig sprogbrug og jeres historier.


Måden vi taler om tingene på bliver afgørende for hvordan vi lykkes.

Fokus på anerkendende sprog, løsninger og dét der allerede virker skaber resultater og bedre ressourceudnyttelse.


Ingen "værktøjer" kan gøre dette! Det kan kun deltagerne! Værktøjer og teorier kan hjælpe, hvis der er et helt grundliggende ønske om forandring og udvikling. Som systemisk og narrativ facilitator kan jeg hjælpe med at guide personer og organisationer igennem processer, der leder frem til de ønskede mål.


SÅDAN ARBEJDER JEG


Min tilgang til forandringer i organisationer og hos enkeltpersoner går gennem brug af den anerkendende metode (AI) og systemisk teori og tankegang.


Jeg er dybt optaget af, hvordan veludviklede teorier og metoder helt lav-praktisk kan hjælpe enkeltpersoner og organisationer til at nå ønskede mål og resultater.


Jeg tror på, at vi skaber vores virkelighed igennem vores sprog og vores relationer.


Måden vi taler om tingene på bliver afgørende for om vi har fokus på problemer eller på løsninger.


Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sprogets skabende kraft og de historier og fortællinger vi sammen skaber igennem vores sprog.“VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS VÆRSTE ARBEJDSPLADS!”


Det var den bemærkning, som tillidsrepræsentanten for en københavnsk virksomhed modtog mig med til en workshop for et par år siden. Organisationen var nærmest kørt helt i sænk, og var lukningstruet.


Inden starten på workshoppen fortalte lederen mig, at hvis der ikke kom noget ud af de næste 3 timer, var løbet så godt som kørt, og virksomheden ville lukke.


I sådan en situation giver det ingen mening at snakke om deres problemer. Det havde de gjort så rigeligt igennem de seneste år, og de troede faktisk at der kun eksisterede problemer i virksomheden.


Ved hjælp af et stramt fokus på tidligere succes´er, fremtiden og deres drømme og den ønskede historie lykkedes det på 3 timer at skabe ny energi og finde glemte ressourcer.


Og virksomheden eksisterer såmænd stadig :-)SYSTEMISK METODE


Systemisk tænkning har som grundantagelse, at intet kan forstås isoleret. Heller ikke de problemer, der normalt opstår i en virksomhed eller en organisation i det daglige.


Det gælder konflikter, APV = ArbejdsPladsVurderinger, samarbejde, kommunikation osv. Den systemisk tænkende leder vil forsøge at skabe rum for refleksion, så problemer kan undersøges fra flere forskellige positioner og perspektiver.


Ved at flytte fokus fra problemerne til fokus på løsninger og muligheder, bliver vi eksperter på løsninger og muligheder, fremfor eksperter på problemer.


Denne tilgang kan danne grundlag for helt nye måder at tale sammen på og skabe nye historier og narrativer i organisationen.


Det betyder uendelig meget i det daglige om sproget handler om krise og problemer, eller det handler om muligheder og løsninger.


Samme tankegang genfindes indenfor positiv psykologi.

Vi skal ikke lade som om problemerne ikke er der! Men vi skal tale om dem på en anden måde. Nemlig ved at finde mønstre og muligheder.

Siden 2010 har jeg uddannet over 1.500 ledere og medarbejdere i både offentlige og private organisationer - lige fra den lille tøjbutik i gågaden til afdelinger i større virksomheder med flere hundrede ansatte.

Desuden har jeg i Mønsterbrydning.dk afholdt omkring 300 workshops og kurser i forandringsprocesser, idéudvikling og konflikthåndtering.

ERFARING TÆLLER!

+ 10.000 timer

KONTAKT


Geert Mørk * Ligustervænget 26 * 5250 Odense SV

mail@geert.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615