Social kapital

nsterbrydning

- en metode til forandring

Social kapital

- Det vi udretter i kraft af gode relationer

Social kapital er en særlig måde at tænke på, forstå, måle og tale om de relationelle ressourcer i en organisation.

 

Gode råd til at opnå bedre social kapital:

 

1: Vær klar og tydelig og ærlig i jeres kommunikation

 

2: Skab dialog om strategi og mål

 

3: Involver medarbejderne og uddeleger ansvar

 

4: Bevidsthed omkring egen ledelsesstil og lederrolle

 

5: Definer: hvad er god adfærd og god opførsel hos jer

 

6: Fasthold fokus på mål, strategier og social kapital

Social kapital handler om tre områder:

 

Tillid – retfærdighed – samarbejde

 

Tillid skabes gennem:

* Gennemskuelige og forklarelige handlemønstre

* Integritet: man gør hvad man siger, og siger hvad man gør

* Uddelegering af ansvar og beslutningskompetence

* Nysgerrighed: andres synspunkter er vigtige – og man lytter til hinanden

 

Retfærdighed skabes ved:

- at alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen

- at beslutningsgrundlaget er klart

- at alle bliver behandlet med respekt og værdighed

- at ingen bliver favoriseret.

 

Samarbejde med fokus på:

* Enighed om retning og mening med indsats.

* Klarhed om fælles mål, fælles sprog og viden

* Gensidig respekt

* Kommunikation skal være hyppig, rettidig, præcis og problemløsende.

Social kapital skaber værdi

 

Den sociale kapital er den usynlige værdi i stærke indre samarbejdsrelationer.

 

Den sociale kapital omregnes sjældent til økonomisk værdi. Men der er en klar forbindelse mellem et højt niveau af social kapital og blandt andet:

 

1: Højere kvalitet og produktivitet.

2: Mere innovation og videndeling.

3: Bedre resultater i forhold til kerneopgaven.

4: Øget trivsel og tilfredshed med jobbet.

5: Nyt perspektiv på arbejdsmiljøet

 

Arbejdet med social kapital giver et vigtigt nyt perspektiv til arbejdsmiljøarbejdet.

Med social kapital får man også blik for alt det på den enkelte arbejdsplads, der fremmer eller hæmmer et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet i to bankfilialer eller to folkeskoler kan således være vidt forskelligt – selv om de løser præcis de samme opgaver og har de samme faggrupper ansat.

KONTAKT

 

Geert Mørk

Ligustervænget 26

5250 Odense SV

mail@moensterbrydning.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615

 

Geert Mørk er arbejdsfysiolog fra August Krogh Institutet i København - det regnes for et af Verdens førende instituter indenfor undervisning og forskning i arbejdsmiljø - både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

 

Geert har undervist i arbejdsmiljø og social kapital siden 1995 på bl.a. bacheloruddannelsen for fysioterapeuter og sygeplejersker og er nu censor på uddannelsen.

 

Lad os tage en snak om JERES muligheder for at arbejde med SOCIAL KAPITAL

på jeres arbejdsplads.

ERFARING TÆLLER!

+ 10.000 timer