Om

nsterbrydning

- en metode til forandring

Hvis du ikke er villig til at lære - så er der ingen, der kan hjælpe dig.

Hvis du er fast besluttet på at lære - så er der ingen, der kan stoppe dig!

GEERT MØRK

 

er cand.scient fra SDU og Københavns Universitet i arbejdsmiljø og trivsel og har desuden gennemført en række diplommoduler i kommunikation, journalistik, coaching, kreativitet og innovation.

 

Er uddannet systemisk coach og medlem af den europæiske mentor- og coachorganisation EMCC.

 

Geert Mørk er associeret partner hos TAOS Institute, Verdens førende netværk indenfor systemisk og narrativ teori samt den anerkendende metode AI.

http://www.taosinstitute.net/

 

KORT CV

 

Geert Mørk har mere end 20 års erfaring med kurser, undervisning, workshops, karriereudvikling og coaching i en lang række private og offentlige virksomheder, og med mange opgaver i blandt andet sundhedsvæsenet og mediebranchen.

 

Siden 2015 fast underviser i ledelse og coaching/samtale hos Finansforbundet.

 

Siden 2010 tilknyttet Erhvervsakademi Lillebælt som underviser og konsulent.

 

Var i 2010 tilknyttet et projekt som coach og rådgiver for langtidsledige i fynsk kommune.

 

Fra 2007-2010 tilknyttet Dansk Journalistforbunds Karriereafdeling som konsulent, underviser og coach.

Her coachede han mere end 600 personer individuelt og lavede vejledning for over 1.000 ledige.

 

1995-2010 underviser på

UC Lillebælt.

 

 

 

 

 

UNDERVISNING

 

Siden 2010 en del af Erhvervsakademi Lillebælt som underviser i bl.a. fagene Coaching i Organisationer, Konflikthåndtering, Ledelse i praksis, Samtalen som redskab, Procesfacilitering, HRM og Iværksætteri i praksis.

 

Geert har indtil videre uddannet omkring 800 kursister på mere end 70 hold i brugen af AI, systemiske metoder, Storrytelling, procesfacilitering og coaching.

 

Geert er censor ved akademiuddannelserne og ved fysioterapeutuddannelsen.

 

Den røde tråd handler om mennesker og om at skabe læring, udvikling, nye fortællinger og forandring hos enkeltpersoner, organisationer og teams.

KONTAKT

 

Geert Mørk

Ligustervænget 26

5250 Odense SV

mail@moensterbrydning.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615

ERFARING TÆLLER!

+ 10.000 TIMER

Med mere end 10.000 timers erfaring i coaching, karriererådgivning og processer i kommunikation/samarbejde

får du en af landets mest erfarne sparringspartnere.

Jeg stiller de spørsmål, som du ikke selv tør stille!

KONTAKT

 

Geert Mørk * Ligustervænget 26 * 5250 Odense SV

mail@moensterbrydning.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615