Kurser

nsterbrydning

- en metode til forandring

GØR KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LETTERE

= STØRRE TRIVSEL OG MERE ARBEJDSGLÆDE

Arbejdsglæde/trivsel handler grundlæggende om øget fokus på samarbejde og kommunikation.

 

Min påstand er, at nogle få værktøjer i kombination med nye vaner på forbavsende kort tid kan give synlige resultater på både bundlinie og på arbejdsglæde.

 

Arbejde med SOCIAL KAPITAL er en blandt flere måder at øge arbejdsglæden på i jeres organisation.

 

ANERKENDENDE SAMTALE

 

Professionelle samtaler kan handle om alt fra:

 

* MUS-samtaler (en til en)

* GRUS-samtaler (grupper)

* Konflikthåndtering

* Forandringsprocesser

* Coaching

osv

 

Måden vi taler om vores problemer på er afgørende for hvordan vi lykkes. Har vi fokus på alle manglerne - eller har vi fokus på vores succes´er og ressourcer?

 

På nogle få kursusdage kan jeres virksomhed få indblik i den anerkendende tilgang, samt en række værktøjer der kan bruges umiddelbart i en række samtaler bagefter. Jeres udbytte af nogle få kursusdage vil være:

 

* bedre omgangstone

* bedre samarbejde

* fokus på ressourcer

* mere energi

* bedre trivsel

* mere salg

 

Forløbet kan tilrettelægges som en egentlig uddannelse på akademi-niveau med ECTS i samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt.

 

6-10 kursusdage fordelt over nogle måneder kan give adgang til at gå til eksamen og få 10 ECTS.

 

 

LETTERE LEDELSE I PRAKSIS

 

Mange ledere er blevet kastet ud i en ledelsesfunktion uden nogen forudgående uddannelse eller særlige forudsætninger. Det er synd - både for lederen og for medarbejderne.

 

Heldigvis er det muligt at blive en dygtigere leder - også på kort tid. Mange ledelsesopgaver især indenfor samarbejde og kommunikation kan blive betydeligt LETTERE gennem brug af nogle få redskaber og ændring af nogle daglige vaner.

 

For nylig læste jeg en meget interessant betragtning om begrebet “magt”:

“Hvis man har adgang til redskaber for handling - har man magt”

Hvem drømmer ikke om at have magt over situationen? Have magt til at handle, så man lykkes. Have magt til at skabe resultater sammen med andre.

 

LETTERE ledelse handler om at have adgang til redskaber for handling. Jeg kan over nogle få kursusdage give jer en række redskaber, som umiddelbart sætter jer i stand til at handle på nye måder.

 

Jeg underviser ledere og tillidsvalgte i finanssektoren i LETTERE ledelse og i brugen af forskellige ledelsesværktøjer der gør hverdagen lettere for både dem selv og deres ansatte og kolleger.

 

Lad os tage en snak om LETTERE ledelse og sætte et skræddersyet program sammen til dig og din virksomhed.

 

FACILITERING AF MØDER

 

Ny energi og mere udbytte på jeres møder: 1 - 2 dage

 

Drømmer du også om bedre møder med mere dynamik og relevant indhold?

 

Kurset giver dig kompetencer til at kunne planlægge, starte, styre og gennemføre processer i organisatorisk sammenhæng, så du kan gå forrest i udviklingen af bedre møder og af større og mindre teams.

 

Kurset lærer dig at designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering og læring samt at skabe og opretholde et engageret miljø i din organisation.

 

Du får en forståelse for de psykologiske processer, der gør sig gældende i udvikling af både større og mindre grupper såvel som indsigt i at skabe flow og udbytte på dine møder, samt værktøjer til at håndtere forskellige former for konflikter.

 

DU LÆRER OM:

 

* Facilitering som metode og i praksis

 

* Kommunikation og udviklende feedback

 

* Rollen som facilitator

 

* Discipliner og kernekompetencer i facilitering

 

* Etik og moral i facilitering

 

* Gruppepsykologisk forståelse

 

* Konsensusdannelse og konflikthåndtering

 

COACHING PÅ JOBBET

 

Vil du være med til at udvikle kompetencerne på din arbejdsplads?

1 - 2 dage

 

Coaching er et stærkt værktøj til at åbne nye døre for udvikling af kompetencer og læring i organisationen.

 

Coaching er en særlig samtaleform, der adskiller sig fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur og fastlagt disciplin.

 

På kurset får du værktøjer, som du kan bruge til at udvikle dine kompetencer i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring.

 

UDBYTTE:

 

* Du får viden om kommunikationsteori og forståelse for det teoretiske fundament for systemisk coaching

 

* Du får indsigt i, hvordan tanker, følelser og adfærd påvirker dit samspil med andre

 

* Du får praktisk erfaring med coaching

 

* Du bliver trænet i lytte- og spørgeteknik

 

I samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt er det muligt at tilrettelægge virksomhedsrettede og kompetencegivende uddannelser med ECTS indenfor kommunikation, coaching, ledelse og HR.

En af mine kursister der er leder af en salgsafdeling i en stor fynsk virksomhed fortalte denne historie:

 

“En af mine sælgere kom en dag og var rigtig ked af, at han ikke nåede nåede sine salgsmål. Han fortalte om alle de salg, der ikke var gået godt, og normalt ville vi have fordybet os i de fejl han begik. I stedet valgte jeg at spørge til alle de salg, der faktisk var gået godt, og hvad han havde gjort i disse situationer. Det gav en masse energi, og ved at gentage sine succes´er hos de kunder, hvor salget var svigtet lykkedes det at øge salget ganske betydeligt. I dag er han en af de bedste sælgere i virksomheden, og vi er nu ved at indføre den anerkendende metode i alle afdelinger”.

 

KONTAKT

 

Geert Mørk * Ligustervænget 26 * 5250 Odense SV

mail@moensterbrydning.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615