Hand-outs

nsterbrydning

- en metode til forandring

 

HAND-OUTS

 

HER FINDER DU FORSKELLIGE KORTE OMTALER AF BL.A.

KURSER, WORKSHOPS OG FOREDRAG

- lige til at printe ud!

SOCIAL KAPITAL

 

Samarbejde og relationer på arbejdspladsen.

 

Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital – som igen er med til at skabe en god arbejdsplads.

Grundtanken i social kapital er, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø.

 

Klik på billedet for at hente pdf

 

BRÆND IGENNEM MED DIN KOMMUNIKATION

 

Samtalen er en af de vigtigste nøgler til at omgås andre mennesker. På arbejdspladsen er samtalen helt central for vores mulighed for at løse konflikter og for at udvikle medarbejdere.

 

Derfor er samtaleredskaber en uundværlig del af både lederes og øvrige medarbejderes værktøjskasse.

 

Klik på billedet for at hente pdf

 

FACILITERING AF MØDER

 

Går du ofte fra møder med en fornemmelse af at have spildt tiden?

 

Hvor mødet har været fyldt med overflødig snak og dårlig stemning?

 

Nogle få ændringer af den praktiske afvikling af jeres møder kan løfte dem fra ”spild af tid” til et forum, hvor alle går berigede og handlekraftige til dagens øvrige opgaver.

 

Klik på billedet for at hente pdf

 

STYRKEBASERET TILGANG

Ved at bruge vores styrker mere optimalt og gøre mere af det, som vi i forvejen er gode til, skabes der langt mere energi og fokus på kerneopgaven.

 

Det giver plus på både arbejdsglæde og bundlinje.

 

Klik på billedet for at hente pdf

SYSTEMISK TILGANG

 

Hvad betyder systemisk?

Systemisk tænkning har som grundantagelse, at intet kan forstås isoleret.

 

Alt skal ses i en sammenhæng. Problemer kan ikke “fixes” enkeltvis og isoleret. Det er afgørende at se og vurdere tingene i en kontekst.

 

Klik på billedet for at hente pdf