Coaching

nsterbrydning

- en metode til forandring

HVAD ER SYSTEMISK COACHING?

= FREMADRETTET OG FOKUS PÅ HELHEDER

Systemisk coaching er en samtale hvor coachen hjælper fokuspersonen til at kunne se forskellige perspektiver på sin problemstilling for derigennem at blive klogere på egne ressourcer og handlemuligheder.

COACHING

 

Geert Mørk har sammenlagt over 9.000 timers erfaring med coaching (1.200 timer) og coach-undervisning (8.000 timer)

 

Geert er uddannet og certificeret coach på diplomuddannelsen hos UPDATE Århus i 2006 og har mere end 1.200 timer coacherfaring 1:1, bl.a. som karriererådgiver/coach i 2½ år i Karriereafdelingen i Dansk Journalistforbund og journalisternes A-kasse (AJKS).

 

Her han han hjulpet over 1.000 deltagere i forskellige lovpligtige forløb og på kurser i bl.a. forretningsudvikling og karriere.

 

Geert Mørk har været medlem af verdens største coachorganisation ICF, og er certificeret ACC, som en af de få i Danmark, og er desuden medlem af EMCC, som er en europæisk mentor- og coachorganisation.

 

På akademiuddannelsen på Erhvervsakademi Lillebælt har Geert uddannet over 800 kursister i brugen af coaching og samtale som ledelses- og forandringsværktøj.

STYRK DIG SELV!

 

Når jeg coacher enkeltpersoner eller teams er min tilgang systemisk tankegang og Appreciative Inquiry (AI).

 

I systemisk coaching arbejder jeg blandt andet ud fra følgende tankegang:

 

■ Den der har problemet har også ressourcerne og nøglen til løsning af problemet

 

■ Ingen problemer eksisterer altid og altid lige meget

 

■ Problemer er problemer, fordi vi opfatter dem som problemer

 

■ Ved at fokusere på løsninger fremfor på problemets opståen udvikler du ekspertice i løsninger

 

Systemisk coaching kan altså defineres som en samtale, hvor coachen hjælper fokuspersonen til at kunne se forskellige perspektiver på relationen mellem fokuspersonen selv og fokuspersonens problemstilling.

 

I systemisk coaching ønsker vi især erkendelse, læring og udvikling gennem fokus på egne succeser og ressourser frem for fokus på mangler og dårlige oplevelser.

JEG COACHER BÅDE ENKELTPERSONER OG TEAMS

 

Her kan du trække på et par tusinde timers coach-erfaring med coaching af enkeltpersoner og grupper/teams, ligesom du får glæde af min erfaring som underviser i coaching, hvor jeg har uddannet over 800 kursister i at benytte systemisk coaching som forandringsværktøj.

 

Jeg har været underviser på over 70 kurser á 275 timers varighed (á ca. 100 timer undervisning og vejledning og eksamen), svarende til ca. 9.000 timers erfaring med 1:1 coaching og coachundervisning.

 

Priser:

Pris pr. gang for enkeltpersoner: 950,- incl. moms. Coachingen foregår som udgangspunkt i Odense, men kan også efter aftale foregå andre steder.

En coaching varer typisk 1-1,5 time.

GRATIS E-BOG

 

Sammen med grafisk kunstner Jane Hansen har jeg lavet en lille bog med nogle praktiske værktøjer, der måske kan hjælpe dig til at skabe dét liv, som du ønsker:-)

 

Den lille bog rummer også meget af det tankesæt, der ligger bag min måde at arbejde på.

 

Du kan gratis downloade e-bogen og jeg håber, at både tekst og billeder vil inspirere dig!

 

 

KONTAKT

 

Geert Mørk

Ligustervænget 26

5250 Odense SV

mail@moensterbrydning.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615

 

“Alt hvad vi siger og gør, får først betydning i lyset af den andens respons”

- John Shotter