AI

nsterbrydning

- en metode til forandring

HVAD ER APPRECIATIVE INQUIRY?

= VÆRDSÆTTENDE TILGANG

AI – Appreciative Inquiry betyder direkte oversat "værdsættende undersøgelse".

 

Metoden handler om at værdsætte det, der virker, det vi gør godt i dag, det der giver os energi i hverdagen.

Herudfra kan vi skabe drømmen om fremtiden, som et positivt kompas, der kan give vores handlinger retning.

 

Resultatet er næsten altid en forrentning, der langt overstiger nogen anden investering.

LINEÆR TÆNKNING

 

- starter der hvor der er noget, vi ikke forstår. Vi udvælger hvad vi umiddelbart ser og hører og ordner det i en mere eller mindre tilfældig rækkefølge. Derefter kan vi slutte fra årsag til skyld.

 

At udpege årsager og placere skyld og ansvar er tankeprocesser, der desværre er ret udbredte.

 

Når andre har skylden må det også være dem, der skal ændre sig først. På den måde bliver vi låst fast i, at vores egne handlinger er helt berettigede.

 

- Har du oplevet det?

CIRKULÆR FORSTÅELSE

 

- her prøver vi ikke at forklare, men forsøger at udforske mønstre af handlinger og begivenheder.

 

Det personlige ansvar indebærer derfor, at vi overvejer virkningerne af vores egne ord og handlinger på andre.

 

På den måde bliver der altid mere end én mulighed for at reagere, svare og handle. Det skaber et unikt udgangspunkt for at finde ud af, hvad vi hver især er optaget af, og hvad vi sammen kan skabe i fremtiden.

DET KAN JEG

HJÆLPE MED:

 

I både store og små forandringsprocesser benytter jeg gennemprøvede værktøjer som bl.a. er implementeret i en lang række kommuner og organisationer.

Måske har du hørt om:

 

-Succeshistorier

-4D

-Imagine Chicago

-A-B-C-D modellen

-Anerkendende samtale

Social kapital

-og andre fra samme felt

 

På mine kurser, workshops, fyraftensmøder og foredrag sætter vi fokus på bl.a. disse forhold:

 

1.

Hvordan går vi fra et dagligt sprog præget af at finde skyld og ansvar til et sprog præget af nysgerrighed og interesse for hvordan vi hver især oplever forskellige situationer, og hvordan vi kommer videre?

2.

Hvordan kan vi bedst muligt tage afsæt i det der allerede virker? Hvordan får vi alle de gode historier frem i lyset? Det er her de største effekter opnås i praksis under en forandringsproces.

 

3.

I nogle processer leger vi med hvordan systematisk idéudvikling kan kickstarte en kreativ proces, der på kort tid kan skabe overraskende mange ideer til løsning af eksisterende problemer, sammen med AI.