Storytelling

nsterbrydning

- en metode til forandring

HVAD ER STORYTELLING OG NARRATIVER?

DET HANDLER OM PASSION OG VÆRDIER!

Vi elsker at fortælle historier.

 

Vi går igennem livet i konstant strøm af historier, hvor vi hele tiden konstruerer og re-konstruerer os selv.

Gode historier skaber følelser, underholder, inspirerer, uddanner og overbeviser.

 

Det handler om hvem vi er.

Gennem vores fortællinger skaber vi os selv og hinanden.

 

HVAD ER STORYTELLING?

 

Vi har fortalt historier siden vi for tusindvis af år siden satte os omkring et bål for både at holde varmen og for at dele viden.

Viden kan uddanne, inspirere og skabe nye ideer.

 

Derfor handler narrativer og storytelling også om at være bevidst om vores historier: fortæller vi den historie, som vi allerhelst vil fortælle? Hvis ikke kan vi gå på jagt efter de mindre synlige og mindre bevidste historier, som vi måske kan fortykke og derved skabe nye og bedre og mere dominerende gode historier.

 

På den måde bliver det aldrig for sent at få en lykkelig barndom☺

 

Gode historier skaber energi og motivation. Gode historier kan ”få hjertet til at synge”, som Steve Jobs har sagt det.

 

 

STORYTELLING SOM LEDELSESVÆRKTØJ

 

Storytelling handler både om den personlige historie og om organisationens historie.

 

Jeg forbløffes ofte over hvor få mennesker og organisationer, der er bevidste om hvilken historie de fortæller om sig selv og hvilken historie andre fortæller.

 

Storytelling og narrativer bør udspringe af organisationens (eller personens) kerneværdier.

 

Historiefortællingen i organisationen skal sikre at værdierne udleves og fastholdes på alle niveauer.

Den narrative og systemiske tilgang sikrer, at vi arbejder på et veldokumenteret og evident grundlag.

 

 

“Alt hvad vi siger og gør, får først betydning i lyset af den andens respons”

- John Shotter

LAD OS MØDES VED LEJRBÅLET

 

Lær jeres egen historie at kende – gennem jeres egne fortællinger.

 

Vi starter ligesom for 40.000 år siden med at sætte os omkring bålet. Her deler vi viden og erfaringer og historier og finder ud af hvilke historier og narrativer, der egner sig bedst til at nå de mål som I ønsker.

 

I samarbejde med professionelle teaterfolk kan vi folde hele historien ud, afklare roller, trykprøve værdier, lege helte og skurke og på egen krop mærke værdien og betydningen af både den personlige og den organisatoriske fortælling.

 

KONTAKT

 

Geert Mørk

Ligustervænget 26

5250 Odense SV

mail@moensterbrydning.dk

www.moensterbrydning.dk

Tlf. 2323 0615